Jeg har lurt litt på dette. Hvorfor jeg ikke får pinget artikler fra den ene bloggen min til VG’s Dine Penger lenger. Dette er den Pengevett-bloggen som jeg heller ikke får pinget Bloggrevyen med, men der antar jeg at det kan være .info-domenet som gjøre det trøblete.

Hva kvalitet angår, så er det jo klart at Pengevett skrives av en som langt ifra er noen ekspert på temaet, men som synes det er viktig å lære seg dette og som prøver å sette seg inn i det som skrives om. Man føler litt ansvar når man får besøkende som etter søkeordene fra google å dømme sitter i en ganske fortvilet situasjon. At bloggen også har blitt fanget opp av Sonitus tar jeg som en slags anerkjennelse for de mange timene som har gått med på å gjøre en ok jobb. Jeg har lest lover, jeg har lest bøker og jeg har også noen ganger tatt en telefon for å lære nok til å være trygg på at det jeg tilbyr holder mål.

Så selv om jeg selvsagt ikke kan slå meg på brystet og erklære at ting er av superklasse (for det er det nok ikke), så skjønner jeg det ikke helt dersom det anses som for dårlig kvalitet til å kunne twingles.

Jeg trodde først at det at jeg ikke fikk twinglet VG rett og slett var en teknisk feil, så jeg har prøvd flere ganger over noen dager nå. Uten resultat.

Den siste som jeg prøvde å pinge var Hvorfor du ikke skal holde tritt med naboen og det virker da ganske relevant til Dine Pengers artikkel om forbruk.

Norske Plugins har også sett noe av det samme og lurer nå på om Dine Penger rett og slett nekter å bruke twingly.

Om så er tilfelle virker det i alle fall veldig uprofesjonelt. Andre publikasjoner på nett har da helt greit klart å fjerne twinglymuligheten for deler av sine nettsider? Hvorfor gjør ikke VG det da også?