Hvorfor er det slik at Wordpress ikke klarer å endre lenkestruktur på gamle poster fra

/%year%/%monthnum%/%postname%/

til

/%postname%/

Men helt fint klarer å endre tilbake igjen til at URL’en viser år og måned i adressen?

Altså endre, som i å videresende automatisk.

Da jeg endret fra den første til den andre lenkestrukturen, brakk alle lenker inn til bloggen min og istedet for automatisk videresending, dukket 404-siden opp med feilmelding. Lenker som kom fra Google og andre sider, samt de interne lenkene i bloggposter jeg har skrevet, førte til feilsiden.

Men da jeg endret tilbake til det første alternativet, var det visst ikke noe problem og selv poster som ble skrevet da lenkestrukturen i Wordpress ikke tok med år/måned ble da automatisk endret.

Noen som vet hvorfor dette skjer?